Co je to proclení

Pokud přijíždíme ze zahraničí, může se i na nás vztahovat povinnost proclení. Ta platí jak pro firmy, tak i pro soukromé osoby a slouží k tomu, aby do země nebylo dovezeno nic zakázaného a aby nedocházelo ke svévolnému obohacování. Jak to funguje?

Je to poměrně jednoduché. Pokud cokoliv do naší země přivážíte, musíte na celním úřadě tuto věc deklarovat. To znamená, že musíte vyplnit formulář, kde uvedete, o jaký předmět se jedná, v jakém množství jej importujete a z jakého materiálu je. To platí i v případě, že si cokoliv objednáváte přes internet. Následně pak musíte zaplatit celní poplatek, který je určen podle typu předmětu.

při příjezdu ze zahraničí musíme zaplatit clo

Samozřejmě můžeme namítnout, že jsme si objednávali ze zahraničí již mnohokrát, ale nikdy jsme proclením neprocházeli. To může být pravda, neboť tyto formality často vyřizuje prodávající. Vy se tedy nemusíte prakticky o nic starat. Přesto je vaše zboží procleno a celní poplatek zaplacen.

Pokud se pak vracíte z dovolené, velmi záleží na tom, odkud jedete a s jakou cestovní kanceláří. Mnoho z nich totiž zajišťuje i celní odbavení. Vše tedy máte již předem zaplaceno. Navíc jen málokdy přivážíte něco skutečně velkého a cenného.

clo se týká i profesionálních přepravců

Dalším faktorem, který hraje roli, aniž si to mnoho lidí uvědomuje, je to, zda se jedná o zemi Evropské Unie, zvláště pak to, zda patří do Shengenského prostoru. Mezi těmito státy totiž panují výrazně volnější podmínky, co se dovozu týče. Díky tomu se clo nevztahuje ani zdaleka na tolik věcí.

Je samozřejmě jasné, proč bylo toto opatření zavedeno. Kdyby totiž neexistovalo, mohl by kdokoliv dovézt do naší země prakticky cokoliv a pak to zde prodat mnohem dráž. Také o umožňuje kontrolu, zda se k nám někdo nepokouší dovézt něco ilegálního, jako jsou například chráněná zvířata či drogy.

Jistě, někteří lidé se to snaží obejít, avšak věřte, že to není dobrý nápad. Navíc se také jedná o další příjem do státní pokladny, a není pochyb o tom, že to je zvláště v dnešní době velmi potřeba. Proto, pokud obchodujeme se zahraničím, je clo zkrátka součástí našeho života.