Dítě a domov


Mám ráda svůj domov, také jsem se o svůj domov opravdu hodnÄ› starala. ChtÄ›la jsem, aby moje dÄ›ti mÄ›ly opravdu krásný, Äistý a hlavnÄ› bezpeÄný domov. HlavnÄ› bych chtÄ›la zmínit to slovo bezpeÄný domov a také hlavnÄ› plný lásky. Znám nÄ›kolik rodin, které bohužel tohle vůbec neuznávají, které vůbec nemají žádné životní priority. A kterým je úplnÄ› jedno, jaký mají domov. Já si myslím, že když jsou doma dÄ›ti a hlavnÄ› malé dÄ›ti, kterým tÅ™eba jeÅ¡tÄ› ani nebylo deset let a je jim tÅ™eba ménÄ› let, tak by mÄ›li mít opravdu krásný a láskyplný Äistý domov, protože už i sedmileté dÄ›ti a nebo i osmileté dÄ›ti vnímají, co se dÄ›je okolo a jak má vypadat domácnost. Je logické, že když tÅ™eba malé dÄ›ti nebudete od maliÄka vést k tomu, aby bylo tÅ™eba sluÅ¡né a aby po sobÄ› uklízelo, tak potom nemůžete po nÄ›m chtít, aby tohle dÄ›lalo jako patnáctileté dítÄ›.

Doma jsem vždy chtěla mít balkon.

Tohle už je puberťák a pochybuji, že puberťák, jako například tÅ™ináctileté dívky nebo patnáctileté dítÄ› bude po sobÄ› uklízet, když o tomhle vůbec nemÄ›lo jeÅ¡tÄ› ani ponÄ›tí, když za nÄ›j vÅ¡echno dÄ›lali tÅ™eba rodiÄe. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba svým dÄ›tem už ve ÄtyÅ™ech letech ukážete, že by si každé dítÄ› mÄ›lo po sobÄ› uklízet. A můj sedmiletý syn už tohle umí. Umí to už od svých pÄ›ti let, on odmalinka už si vlastnÄ› nosil papírky od různých jídel sám do koÅ¡e a nebo vÅ¡echno nádobí dával sám do dÅ™ezu, anebo do myÄky nádobí.

Doma se chci cítit dobře.

Já si myslím, že takhle by to mÄ›lo být. SamozÅ™ejmÄ›, že také záleží na vÄ›ku, a pokud tÅ™eba dítÄ› je nemocné, pokud je dítÄ› nemocné, tak samozÅ™ejmÄ› po nÄ›m nemůžete chtít, aby si uklidilo ihned pokoj a nebo, aby se uÄilo a nebo, aby vám pomohlo s úklidem a s nádobím. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba budete dÄ›tem vysvÄ›tlovat, jak má vypadat domov, že doma by se lidé nemÄ›li hádat a že by se lidé doma mÄ›li podporovat a udrželi opravdu skvÄ›lé rodinné vztahy. Takhle krásný a teplý domov by mÄ›l být vÅ¡ude.