O vlastnostech tepelných čerpadel

O vlastnostech tepelných čerpadel

Úspora energie

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla znají lidé již desítky let. Přesto se o tyto technologie zajímala jen málo početná klientela. Těch důvodů bylo několik, například vyšší pořizovací ceny a tím pádem delší návratnost investic, a také relativně nízké (či stále únosné) ceny elektrické energie a zemního plynu. V mnoha domácnostech nebyl zkrátka důvod či zájem pouštět se do technických záležitostí, kterým mnozí lidé nerozuměli, a nebyli si jistí, zda se jim vůbec jejich snaha vyplatí.

tepelné čerpadlo před domem

Rok 2021 však rapidně změnil postoj mnohých z nás vzhledem k tomu, že ceny energií se vyšplhaly do astronomických výšin, a navíc panují obavy, zda vůbec bude v naší zemi dostatek zemního plynu.

Někteří lidé tuto situaci řeší změnou vytápění a přechází na topení dřevem, jiní se orientují na tepelné čerpadlo v Plzni či v jiných oblastech. Obě řešení představují nejlevnější způsob vytápění objektů – u dřeva je to pracnější a vyžaduje to dostatečně velké skladovací prostory, u tepelného čerpadla nemusíte doslova hnout ani prstem, ale musíte očekávat o něco vyšší pořizovací náklady.

tepelná čerpadla

Počet instalovaných tepelných čerpadel

Kdybychom nahlédli do statistických údajů, které nám naznačují počty zájemců o tepelná čerpadla, dozvěděli bychom se zajímavé údaje. Kupříkladu v roce 2010 si tuto technologii nechalo instalovat necelých šest tisíc osob, v roce 2016 už jich byl přibližně dvojnásobek a v roce 2021 se číslo vyšplhalo na třicet tisíc nově zabudovaných tepelných čerpadel. V průběhu těchto jedenácti let se počty instalací těchto zařízení neustále průběžně zvedaly a ani v jednom roce nebyl zaznamenán pokles zájmu.

Objekt by měl být zateplený

Jestliže však chcete výrazně ušetřit, měli byste dbát o to, aby byl váš dům dostatečně zateplený, a aby úniky tepla byly minimální. Stále tu platí přímá úměra – čím méně investic do tepelné izolace, tím vyšší spotřeba dřeva či elektrické energie.